Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


guide : n. Oluklu sonda.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hypochondriasis : n. Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali).


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


induration : n. See: induratio.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.