Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


rosette : n. Deri üzerinde kabarık kırmızımtırak lezyon, rozet.


salpingian : a. Fallop (dölyatağı) borusuna ait.