Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


flaxseed : n. Keten tohumu.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.