Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


frenal : a. Geme ait.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


supraclusion : n. Bir dişin normal kapanma yüzeyini aşması.


tuberculigenous : a. Tüberküloz yapan, tüberkülijen.


tychastics : n. Sanayi kazalarının izlenmesi.


urocyst : n. İdrar kesesi, sidik torbası, mesane.