Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.