Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abort nedir?

abort : v. 1. Çocuk düşürmek, düşük yapmak; 2. Önlemek (ilkah v.s. yi); 3. Bir hastalık seyrini durdurmak veya kontrol etmek; 4. Inkişafına mani olmak; 5. Düşmek (çocuk); 6. Geri kalmak, tam gelişmemek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


laxative : a. & n. Müshil.


masticate : v. Çiğnemek.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


quartiparous : a


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.