Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aboral nedir?

aboral : a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak; 2. Ağızdan başka yolla, ağızdışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.