Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aboral nedir?

aboral : a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak; 2. Ağızdan başka yolla, ağızdışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiro, : pref. See: Chir.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


mdiwifery : n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetrics.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


ovate : a. See: oval.


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.


schizothymia : n. İnsanı normal halden hemen hemen çıkarmayan hafif bir şizofreni şekli.


spermatid. : n. Spermatozoid meydana getirecek spermatositin meyotik bölünmesi sonucu meydana gelen hücre.


sphygmobolometer : n. Kan basıncını kaydeden alet.


succus : n. (pl. Succi). Özsu, usare.