Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aboral nedir?

aboral : a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak; 2. Ağızdan başka yolla, ağızdışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachinnation : n. Histerik gülüş.


c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.