Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aboral nedir?

aboral : a. 1. Ağıza karşı, veya ağızdan uzak; 2. Ağızdan başka yolla, ağızdışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


confinement : n. Loğusalık.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


gonecyst : n. Seminal vezikül.


homeo : pref. Benze.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


morbus : n. Hastalık.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


rostrate : a. Gagalı.


saburral : a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu.


scanning speech : n. Dissemine skleroz'da meydana gelen bir çeşit eklem rahatsızlığı.