Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aborad nedir?

aborad : a. Ağızdan uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


emergency : n. Acil hal.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


keracele : n. Sert tümör.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.