Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aborad nedir?

aborad : a. Ağızdan uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


peripleural : a. Plevrayı saran.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


spermatogenic : a.1. Spermatozoonların oluşması ile ilgili; 2. Spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.


staphyloma : n. Göz tabakalarından biri üzerinde meydana gelen şiş, sklera veya kornea fıtıığı, stafilom.


sternal : a. Sternuma ait, sternal, sternalis.


subcapsular : a. Kapsülaltı (Özellikle beyin kapsülü).


syzygiology : n. Organ ve oluşumlar arasındaki, vücut bütünlüğünü temin bakımından karşılıklı ilişkilerin incelenmesi.