Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aborad nedir?

aborad : a. Ağızdan uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


elongation : n. Uzama, bir oluşumun boyca uzama göstermeis hali (Serviks uteri'de görüldüğü gibi).


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


maturity : n. Olgunluk hali.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


retro-insular : a. Reil adacığı arkasında bulunan.


sane : a. Aklı başında, akıllı, kafası sağlam.


source : n. Kaynak, herhangi bir şeyin çıktığı veya elde edildiği kaynak.


stibial : a. 1. Antimon'la ilgili; 2. Antimon ihtiva eden, antimon'lu.


supramaşillary : a. Üstçeneye ait.