Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aborad nedir?

aborad : a. Ağızdan uzak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


ectopia : n. See: Ectopy.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


henbane : n. See: Hyoscyamus.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


in utero : a. See: intrauterine.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


myitis : n. Kas iltihabı.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


psychoparesis : n. Zeka geriliği.


sibilus : n. Göğüsün steteskopla dinlenilmesi sırasında, örneğin bronşit vakalarında duyulan ıslık sesi, sibilan ral.


spanemia : n. Kansızlık, spanemi.