Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deoxidation : n. See: Deoxygenation.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dietetic(al) : a. Diyete ait.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


fibrinemia : n. See: Fibremia.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.