Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


erysipelatous : a. Erizipelli.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


marmgarine : n. biochem. Margarin.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


osseofibrous : a. Lif dokusu ile kemikten ibaret.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).