Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrix : n. See: Scar.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hectic : n. 1. Kronik iltihaplı hastalıklarda görülen intizamsız fiyevr şekli, hektik, veremli (kimse). 2. Verem nöbeti veya kızartısı.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


kinesio : See. kine.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.