Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


chewing : n. Çiğneme


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fomentation : n. Pansuman yapma.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.