Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


embalmer : n. Tahnitçi.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


lordoma : n. See: Lordosis.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.