Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abomasum nedir?

abomasum : n. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü, mayalık, abomasum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


medulloadrenal : a. Böbreküstü bezinin iç kısmına ait.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


oxonuria : n. See: Acetonuria.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


prosogaster : n. See: Foregut.


redia : n. Bazı trematod sınıfı solucanlarda ikinci larva safhası.


renopulmonary : a. Böbrek ve akciğerlerle ilgili.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.