Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abomasitis nedir?

abomasitis : n. Abomasumun iltihabı, mayalık iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.