Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abomasitis nedir?

abomasitis : n. Abomasumun iltihabı, mayalık iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


mesal : a. See: Mesial


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


nonsexual : a. See: Aseual.