Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abolition nedir?

abolition : n. Harabiyet; Bir fonksiyonun inkıtaa uğratılması veya uğraması, abolisoyn.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


mentagra : n. see: Sycosis.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


proflavine : n. biochem. Akriflavin'in çinde bulunan diaminoacridine (Türevleri antiseptik olarak kullanılır).


saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.