Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abolition nedir?

abolition : n. Harabiyet; Bir fonksiyonun inkıtaa uğratılması veya uğraması, abolisoyn.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


sarcopoietic : a. Kas yapan, kas oluşan.


schizophasia : n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma.


steatolytic : a. 1. Yağların parçalanması ile ilgili; 2.Yağları parçalayıcı.


sternomastoid : a. Gğüs kemiği, köprücük kemiği ve mastoid çıkıntıya ait.


suet : n. Sığır veya koyun gibi hayvanların içyağı.


supraorbital : a. Gözçukuru üstünde bulunan, supraorbitalis.