Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abocclusion nedir?

abocclusion : n. Üst ve alt çene dişlerinin temas etmemesi hali, aboklüzyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


ischiadic : n. See: ischiatic.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


metastable : a. Kararsız, istikrarsız.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.


scanning : n. İncelenen doku veya organda radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışınlarının görüntü halinde tesbit edilmes.i


sphygmomanometry : n. Sfigmomanometre aracılığıyla arteryel kan basıncının ölçülmesi, sfigmomanometri.


stitch : n. 1.Özellikle sırtta veböğürde hissedilen şiddetli ve ani sancı; 2. Dikiş esnasında yapılan ilmek.