Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abocclusion nedir?

abocclusion : n. Üst ve alt çene dişlerinin temas etmemesi hali, aboklüzyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


epiglottitis : n. Epiglot iltihabı, epiglotid.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hemoposia : n. Kan içme.


hydrophilia : n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya karşı olan fazla ilgi, hidrofili.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).