Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abocclusion nedir?

abocclusion : n. Üst ve alt çene dişlerinin temas etmemesi hali, aboklüzyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


latus : a. Geniş


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.