Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abocclusion nedir?

abocclusion : n. Üst ve alt çene dişlerinin temas etmemesi hali, aboklüzyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hippocratist : n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


lypothymia : n. See: Melancholia.


malacotic : a. Yumuşak.


maturative : a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerahat toplayıcı.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


oligotrichia : n. Saç tellerinin (kılların) doğuştan ince olması, ince kıllılık, oligotriki, oligotrikoz.