Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abnormal nedir?

abnormal : a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


iridal : a. İrise ait.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


leucoderma : n. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.