Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abnormal nedir?

abnormal : a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.