Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abnormal nedir?

abnormal : a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobin : n. biochem. Karbon monoksid zehirlenmesinde kanda meydana gelen karbon monoksid ve hemoglobin bileşimi.


clawfoot : n. Ayak atrofisi ve dönmesi, pençe ayak.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


emepronium bromide : n. İdrar kesesinin kasılmasını önleyen atroin benzeri bir madde.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


lethal : a. Öldürücü.


lingua : n. See: Tongue.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


posthetomy : n. Sünnet.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.