Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abnormal nedir?

abnormal : a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


claudication : n. Topalık, topallama.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


fervescence : n. Vücut hararetinin artması, ateşin çoğalması.


head : n. Baş, kafa.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


neurohypophysis : n. Hipofizin arka lobu, pars nervosa, nevrohipofiz.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


parostosis : n. 1. Periost dışında herhangi bir doku veya oluşum üzerinde kemik oluşması; 2. Kemikleşmenin kusurlu veya yetersiz oluşu, anormal kemikleşme.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.