Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abnormal nedir?

abnormal : a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon; 2. Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


mesocephalic : a. Orta beyine ait.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


psychrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, psikrometre.