Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abneural nedir?

abneural : a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


myotatic : a. Miyotaza ait.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


rotula : n. 1. Patella; 2. Disk biçiminde olan kemik çıkıntı; 3. Pastil.


sinistrocerebral : a. Beyin sol yarımküresinde bulunan.


sucrosemia : n. Kanda sükroz (sakaroz) bulunuşu, sükrozemi.


sudanophilia : n. Lökositlerin sudan kırmızı ile boyanan granüllere sahip olması.