Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abneural nedir?

abneural : a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


phthisis : n. Verem, ftizi.


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


paralyzer : n. See: Paralyser.