Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abneural nedir?

abneural : a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


first-aid : n. İlk yardım.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


plurigravida : n. See: Multigravida.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).


remittent : a. Artıp eksilen, azalıp çoğalan (ateş).