Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abneural nedir?

abneural : a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


cryalgesia : n. Soğuk etkisiyle meydanag elen ağrı, soğuk ağrısı.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


myofascitis : n. Kas ve fasyasının iltihabı, miyofasit.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.