Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abneural nedir?

abneural : a. Merkez sinir sisteminden uzak, merkezi sinir sistemi dışında.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


sodomy : n. Lütilik, gulamparelik, rektum yolu ile cinsel temas.