Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abnerval nedir?

abnerval : s. See:Abneural

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


corpulent : a. Aşırı şişman.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


glossocele : n. Dil şişmesi.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


monstrosity : n. 1. Büyük konjenital sakatlık; 2.Ucube, hilkat garibesi.


neo : pref. Yeni.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


phonation : n. Seslenme.