Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abnerval nedir?

abnerval : s. See:Abneural

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


olea : n. See: Olive.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


pinto : n. See: Pinta.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


privates : n.Edep yerleri.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.