Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abmortal nedir?

abmortal : a. Ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren bu terim özellikle ahsta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


charbon : n. Bacillus anthracis'in sebep olduğu hastalık;


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


continuity : n. Devamlılık.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.