Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abmortal nedir?

abmortal : a. Ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren bu terim özellikle ahsta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.


sphygmic : a. Nabıza ait.


teniform : a. Yassı şekil gösteren barsak paraziti (tenya) şeklinde.