Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abmortal nedir?

abmortal : a. Ölmüş veya zarar görmüş bölge dışı veya bu türlü bölgelerden uzak anlamı veren bu terim özellikle ahsta dokulara elektrik tatbiki sırasında kullanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


clubfoot : n. Yumru ayak.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


noli me tangere : n. Bir çeşit cilt veremii.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


podoniasis : n. sakalın anormal veya aşırı büyümei.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.