Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abluent nedir?

abluent : a. Temizleyici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


inflection : n. See: inflexion.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


platypodia : n. Ayak tabanının düzlüğü, düztabanlık.