Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abluent nedir?

abluent : a. Temizleyici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


iridal : a. İrise ait.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


ovate : a. See: oval.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


peritrichate : a. See: Peritrichal


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.


rubeola : n. kızamık.


scleronyxis : n. Skleranın iğne ile delinmesi.