Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abluent nedir?

abluent : a. Temizleyici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry : n. biochem Kimya


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


histo- : pref. See: Hist-.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


manducation : n.Çiğneme.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


multilobate : a. See: Multilobar.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


saccharomyces : n. Bir çeşit maya.


saponify : v. biochem. Bir katışığın asit ve alkolünü ayırmak.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.