Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ablepsia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ablepsia : n. Körlük, ablepsi.n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


lithicosis : n. Lityum tozlarının, devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması ile belirgin patolojik durum.


locomotor : a. Müteharrik.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.