Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ablepsia nedir?

ablepsia : n. Körlük, ablepsi.n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


nephroblastoma : n. Embriyonik doku ihtiva eden böbrek neoplazması.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.