Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ablepharous nedir?

ablepharous : a. Ablefarona ait.

ablepharous retinae : Retina (ağ tabaka) nın ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


dizziness : n. Baş d önmesi.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


leptostaphyline : a. Yüksek ve dar damaklı.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pituita : n. Balgam, sümük.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.