Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ablepharous nedir?

ablepharous : a. Ablefarona ait.

ablepharous retinae : Retina (ağ tabaka) nın ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


noso- : pref. See: Nos-.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.


sickness : n. 1. Hastalık; 2. Mide bulantısı, kusma.


siderotic : a.1. Sideroz'lailgili, sideroz'a bağlı; 2. Sideroz gösteren, siderozla belirgin.


thecitis : n. Kiriş (tendon) kılıfının iltihabı.


thrombophilia : n. Vücutta aşırı pıhtılaşma istidadı.