Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ablepharia, ablepharon, ablephary nedir?

ablepharia, ablepharon, ablephary : n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.