Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ablepharia, ablepharon, ablephary nedir?

ablepharia, ablepharon, ablephary : n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

.calf : n. Baldır.


bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


deadly : Öldürücü, şiddetli


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


proctocolectomy : n. Rektum ve kalın bağırsağın cerrahi olarak çıkarılamsı.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


reticulum : n. (pl. Reticula). 1. Ağcık, ağ, retikül; 2. Geviş getiren hayvanların ikinci mide bölümü.