Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ablepharia, ablepharon, ablephary nedir?

ablepharia, ablepharon, ablephary : n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


dermic : a. Cildi, derisel.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


facies : n. See: face.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


ovoid : a. See: Oval.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


prothipendyl : n. Antistaminik, anti-emetik ve spazmolitik etkileri olan bir madde.