Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ablation nedir?

ablation : n. Kesme, kesip atma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cystoradiography : n. See: cystography.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


false : a. Sun'i, taklit, takma


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


grinder's asthma : n. Mental tozlarının inhalasyonuna bağlı olarak gelişen silicosis için kullanılan popüler bir deyim.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


iontotherapy : Vücut dokularına deriden geçirilen elektrik akımı aracılığıyla iyon sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen iyon tedavisi.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


pulverize : v. Toz halineg etirmek.


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


serocystic : a. Seröz sıvıihtiva eden kistlerden oluşmuş.


span : n. 1. Kollar yana açıldığı zaman iki el arasında kalan mesafe; 2. Karış, 3. Süre.