Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ablation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ablation : n. Kesme, kesip atma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.