Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ablatio nedir?

ablatio : n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayrılma, çıkma, kopma; 3. Kesilme, çıkarılma, (bir organ veya patolojik bir gelişme).

ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotid : a.&n. 1. Baş ve boyun kannı götüren atardamara ait; 2. Şahdamara ait; 3. karotis, (arteri), carotis.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.