Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ablatio nedir?

ablatio : n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayrılma, çıkma, kopma; 3. Kesilme, çıkarılma, (bir organ veya patolojik bir gelişme).

ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


physics : n. Fizik.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


renopathy : n. Böbrek hastalığı, renopati.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.


rooming-in : n. Doğan bebeklerin hastanede kaldığı sürece anneleriyle aynı odada bulundurulması.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.


spreading : n. 1. Yayma, sürme, kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma; 2. Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi, bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması; 3. Hastalığın bir kimseden diğerkimselere yayılması.