Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ablatio nedir?

ablatio : n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayrılma, çıkma, kopma; 3. Kesilme, çıkarılma, (bir organ veya patolojik bir gelişme).

ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


endocrinopathy : n. İç salgı bozukluğundan ileri gelen hastalık hali.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


orthogenics : n. See: Eugenics.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.