Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ablatio nedir?

ablatio : n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayrılma, çıkma, kopma; 3. Kesilme, çıkarılma, (bir organ veya patolojik bir gelişme).

ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.


endolysin : n. Hücre içinde bulunan ve bakterileri yok eden lenfositik madde.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.