Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ablatio nedir?

ablatio : n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; 2. Ayrılma, çıkma, kopma; 3. Kesilme, çıkarılma, (bir organ veya patolojik bir gelişme).

ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


folie : n. See: Psychosis.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


molimen : n. Gayret.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.