Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ablate nedir?

ablate : v. Kesip atmak, kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


inframaxillary : a. Çenealtı.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


neurological : a. Nevroljiye ait.


osteoblastoma : n. Osteoblastlardan kaynaklanan kemik tümörü.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


rumaround : n. Tırnağı saran deri ve yumuşak kısımların cerahatli iltihabı, dolama.