Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ablate nedir?

ablate : v. Kesip atmak, kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


odontography : n. Dişlerin tarifli, odontografi.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


perisynovitis : n. Sinovya kesesini saran dokuların iltihabı.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).


rostrate : a. Gagalı.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.


scrobiculus : n. Çukur.