Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ablate nedir?

ablate : v. Kesip atmak, kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


edacity : n. Oburluk.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


favus : n. Kel hastalığı.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


tenositis : n. See: Tenontitis.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).