Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ablastemic nedir?

ablastemic : a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.


semicoma : n. Yarı koma.See: Cataphora.