Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ablastemic nedir?

ablastemic : a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


dermic : a. Cildi, derisel.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


parencephalitis : n. Beyincik (cerebellum) iltihabı.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


reproductive : a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Çoğaltabilen.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.


stibialism : n. Antimuan (antimony) zehirlenmesi.