Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ablastemic nedir?

ablastemic : a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


femeropopliteal : n. Genellikle femoral ve popliteal bölgedeki damarları nitelemek için kullanılan deyim.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.