Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ablastemic nedir?

ablastemic : a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


intermammary : a. Memeler arasında.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


mdiwifery : n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetrics.


patellapexy : n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.


rimqse : a. Üzerinde yarık veya çatlaklar gösteren, yarıklarla belirgin.


sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.