Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ablastemic nedir?

ablastemic : a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


perspire : v. Terlemek.