Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ablactation nedir?

ablactation : n. Sütten (memeden) kesme (çocuğu), ablaktasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hypodiaphragmatic : a. Diyaframaltı.


imminent : a. Tehdit eden.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


marrow : n. İlik, medulla.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


perionychia : n. Perionychium'un iltihabı.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.