Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ablactation nedir?

ablactation : n. Sütten (memeden) kesme (çocuğu), ablaktasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


macrosomia : n. See: Gigantism.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.