Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ablactation nedir?

ablactation : n. Sütten (memeden) kesme (çocuğu), ablaktasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


stomatomalacia : n. Ağız yumuşaması, stomatomalasi.