Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abiuret nedir?

abiuret : a. "Biuret" reaksiyonu vermeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


cystinuria : n. İdrarda sistin bulunmasına sebep olan metabolik hastalık böbrek taşı oluşu için hazırlayıcı sebep.


desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


policlinic : n. Hastane dışındaki hastaların muayenesine mahsus hastane kısmı, poliklinik.


protocol : n. Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).


staphylomatous : a. 1. Stafilom'la ilgili; 2. Stafilom gösteren, stafilom'la belirgin; 3. Stafilom niteliğinde, stafilom'a benzeyen.