Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abirritation nedir?

abirritation : n. 1. Yatışma, teskin edilme; 2. Atoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fibular : a. Fibulaya ait.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


myobradia : n. Kasın uyarıya karşı normale oranla yavaş tepki göstermesi hali, miyobradi.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


otor : a. Kulağa ait.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


post cibum : a. See: Postcibal.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


scleromere : n. İskelet sisteminin bir parçası


septicemic : a. 1. Septisemi ile ilgili; 2. Septisemi gösteren, septisemi ile belirgin.