Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abirritation nedir?

abirritation : n. 1. Yatışma, teskin edilme; 2. Atoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


papula : n. See: Papule.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


pemphigoid : a. Pamfigusa benzer.