Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abirritation nedir?

abirritation : n. 1. Yatışma, teskin edilme; 2. Atoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


incineration : n. Yakıp kül etme.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).