Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abirritation nedir?

abirritation : n. 1. Yatışma, teskin edilme; 2. Atoni, uyarıma cevap vermede görülen hassasiyet azlığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


irideremia : n. İris yokluğu.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


perirenal : a. Böbreği saran.


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.