Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abirritant nedir?

abirritant : a. Teskin edici, müsekkin, yatıştırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


retroflexion : n. Bir organın tersine bükülmesi.


tachyphylaxis : n. Bir maddeden küçük miktarları mükerrer zerkederek meydana gelecek reaksiyonu hafifletme, taşifliaksi.


thoracoscope : n. Göğüs duvarında yapılan küçük birinsizyonla plevra boşluğuna sevkedilen ve plevra yüzeylerinin gözle kontrolunu sağlayan aygıt.


trachel(o)- : pref. Boyun, boyun şeklinde organ (özellikle uterus boynu "cervix uteri").