Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abiotrophy nedir?

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


fasciola : n. Şerit.


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


macr(o) : pref. Büyük.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


mould : n. Çok hücreli mantar.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


oleosus : a. Yağlı.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.