Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abiotrophy nedir?

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


borne : a. Doğurulmuş.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


myxorrhea : n. Sümük akması.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).


pachyderma : n. See: Pachydermia.