Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abiotrophy nedir?

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


fragilitas : n. Se: fragility.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


granum : n. See: Grain.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


myelic : a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Kemik iliği ile ilgili.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.