Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abiotrophy nedir?

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colalgia : n. Kolon ağrısı.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


inflection : n. See: inflexion.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.