Bugün : 21 Mart 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abiotrophy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


forehead : n. Alın.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


inflection : n. See: inflexion.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.


sapo : n. Sabun.