Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiotrophy nedir?

abiotrophy : n. 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


funk : n. Korku.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


terebene : n. biochem. Terebentin yağındaki hidrokarbonların karışımı olup, antiseptik ve balgam söktürücüdür.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


phonology : n. See: Phonetics.