Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abiotic nedir?

abiotic : a. Abiosise ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


copremesis : n. Dışkı kusma.


croupy : a. Boğmacalı.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


pathomania : n. Delilik.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.