Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abiotic nedir?

abiotic : a. Abiosise ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


hematinometer : n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


iodometry : n. See: iodimetry.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


myel : pref. Omurilik.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.