Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abiosis nedir?

abiosis : n. 1. Hayat yokluğu veya noksanlığı, 2. Beslenme yetmezliği, yetersiz beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


eyeless : a. Kör.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


initial : a. Bir olayın başlangıcına ait, inisiyal.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


rickety : a. see: Rachitic.