Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abiosis nedir?

abiosis : n. 1. Hayat yokluğu veya noksanlığı, 2. Beslenme yetmezliği, yetersiz beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


exarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, eksarterit.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


penicillamine : n. Ağır metallerle olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan bir madde.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.