Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abiosis nedir?

abiosis : n. 1. Hayat yokluğu veya noksanlığı, 2. Beslenme yetmezliği, yetersiz beslenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


ischemia : n. Muayyen bir bölgenin geçici kansızlığı (mesela retina damarlarının daralması neticesi geçici olarak körlük meydana gelir), iskemi.


kyphos : n. Kambur.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


mummification : n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma; 3. Dokuların tefessüh etmeden (kokmadan) kuruması hali, mumifikasyon.


myenteric : a. Miyenterona ait.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


poppy : n. Kurutulmuş tohumlarından opium (afyon) elde edilen Papaver somniferum adlı bitki, haşhaş.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


ramiform : a. Dal şeklinde.


syringomyelitis : n. Omuriliğin boşluklarla müterafık iltihabı.


tetramastia : n. Dört meme bulunuşu hali.


thrix : n. Saç, kıl.