Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abionergy nedir?

abionergy : n. See: abiotrophy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


odontalysis : n. Diş muayenesi.


palpebration : n.Göz kırpma.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


ptysis : n. Tükürme.


sanitary : a. Sıhhi.


scapha : n. (pl. scaphae). Skafa (kulak), heliks ile anteliks arasındaki oluk.


spinocortical : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait, kortikospinal.


sthenometry : n. Kas gücünün, stenometre aracılığıyla ölçülmesi, stenometri.


thermocautery : n. dokuları tedavi maksadı ile yakmaya yarayan alet, termokoter.