Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abionergy nedir?

abionergy : n. See: abiotrophy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


neuritic : a. Nevrite it.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


samarium : n. biochem. Sa veya Sm sembolü ile bilinen, atom no: 62 ve atom ağırlığı: 150.35 olan kimyasal element, samaryum.


sialoma : n. Salya bezi tümörü, siyalom.