Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abiology nedir?

abiology : n. Cansızları inceleyen bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


catgut : n. Katgüt.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.