Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abiological nedir?

abiological : a. 1. Cansızlara ait; 2. Biyoloji ile münasebeti olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


chromoptometry : n. Renkleri algılama derecesinin ölçülmesi.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


subocular : a. Kısmen göze ait.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.