Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abiogneesis nedir?

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


giantism : n. see: Gigantism.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


glossocele : n. Dil şişmesi.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


poples : n. Dizardı.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


release : n. Salınma, açığa çıkam, serbest kalma.