Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abiogneesis nedir?

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


monorchis : n. See: Monorchid.


myosin : n. biochem. kas globülünün suda eriyen kısmı, miyozin.


pachydermia : n. Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.


racemose : a. Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


reticulo-endothelial system : v. İnvivo olarak zerkedilen boyaları tutma özelliği gösteren bir grup hücre.