Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiogneesis nedir?

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


caroticus : n. Karotise ait, karotik.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


fibroma : n. Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


scaphoid : a. Kayıksı, sandalsı, sandal biçiminde, scaphoides.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.