Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiogneesis nedir?

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


fibrinous : a. Fibrinli.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


iodotherapy : n. İyot veya iyotlu maddelerle tedavi usulü.


levophobia : n. Vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku, levofobi.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


parkinsonism : n. Ellerin titremesi, yüzün anlamını kaybetmesiyle müterafık sinir hasatlığı, paralysis agitans.