Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abiogneesis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


intravital : a. Hayatta olagelen.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.