Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiogneesis nedir?

abiogneesis : n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


gastrodynia : n. See: gastralgia.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs