Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abiogenetic, abiogenous nedir?

abiogenetic, abiogenous : a. Abiojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decussate : a. Çapraz, decussatio


diagnostician : n. Teşhisçi.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


hypergenitalism : n. Genital bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak erken bülug ve sinsiyet organlarında fazla gelişme tablosu, hiperjenitalizm.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


purpura : n. Deri ve muzokalardaki küçük kanamalar, purpura (purpura hemorrhagica veya Werlhoff hastalığı).


recovery : n. İyileşme.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.


stimulate : v. Uyarmak, kamçılamak, tenbih etmek, canlandırmak