Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abiogenetic, abiogenous nedir?

abiogenetic, abiogenous : a. Abiojeneze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


inhibitory : a. Menedici.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


kinesis : n. Vücut hareketi.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.