Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abiochemistry nedir?

abiochemistry : n.Gayriuzvi (inorganik) kimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


choleic : a. Safraya ait.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.