Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abiochemistry nedir?

abiochemistry : n.Gayriuzvi (inorganik) kimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


scrotitis : n. Skrotum iltihabı.


stitch : n. 1.Özellikle sırtta veböğürde hissedilen şiddetli ve ani sancı; 2. Dikiş esnasında yapılan ilmek.


treatise : n. İlmi eser.