Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abiochemistry nedir?

abiochemistry : n.Gayriuzvi (inorganik) kimya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


methenamine : n. biochem. İdrar antiseptiği olarak kullanılan beyaz billuri toz (C6H12N4).


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.