Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abietin nedir?

abietin : n. biochem. Abietin. a) Çeşitli çam ve köknar türlerinden elde edilen bir reçine, C53H78O8=248,2; b) Abitene diterebentyl, C19H30=258.3 (sıvı bir hidrokarbon).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


gargarism : n. gargara.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


pleurolith : n. Plevra taşı.