Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abietin nedir?

abietin : n. biochem. Abietin. a) Çeşitli çam ve köknar türlerinden elde edilen bir reçine, C53H78O8=248,2; b) Abitene diterebentyl, C19H30=258.3 (sıvı bir hidrokarbon).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


grip : n. Grip hastalıı.


gustation : n. Tatma duyusu.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.