Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abietin nedir?

abietin : n. biochem. Abietin. a) Çeşitli çam ve köknar türlerinden elde edilen bir reçine, C53H78O8=248,2; b) Abitene diterebentyl, C19H30=258.3 (sıvı bir hidrokarbon).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


enterostasis : n. Barsak stazı.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


excernant : a. Boşaltıcı


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).


quart : n. Bir litreye yakın hacim ölçüsü, galonn dörtte biri, kuart.


quartan : n. Üç günde bir tutan (nöbet), kuartana, quartanus.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).