Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abietic nedir?

abietic : a. biochem. Çamla ilgili.

abietic acid : biochem. Çam asidi, abyetik asid (C20H30O2), Sylvic acid.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.