Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abietic nedir?

abietic : a. biochem. Çamla ilgili.

abietic acid : biochem. Çam asidi, abyetik asid (C20H30O2), Sylvic acid.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


odontalysis : n. Diş muayenesi.


ovate : a. See: oval.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


roentgenologist : n. Radyoloji (röntgen) mütehassısı, radyolog.


spirochaeta : n. Helezon şekli gösteren gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi.