Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abietic nedir?

abietic : a. biochem. Çamla ilgili.

abietic acid : biochem. Çam asidi, abyetik asid (C20H30O2), Sylvic acid.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


insomnia : n. Uykusuzluk.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


secobarbital : a. Bir barbitürik asit türevi.