Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abietic nedir?

abietic : a. biochem. Çamla ilgili.

abietic acid : biochem. Çam asidi, abyetik asid (C20H30O2), Sylvic acid.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


galvanotropism : n. Elektrik akımı etkisiyle canlı organizmanın gösterdiği refleks hareket, hücre veya organizmanın elektrik akımı yönünde hareketi (ilerleme, çevrilme v.s.).


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hole : n. Foramen, delik.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


pareira : n. 1. Chondodendron tomentosum kökü; 2. Müdrir ve kuvvet ilacı olarak kullanılır.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.