Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abience nedir?

abience : n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle hareket etme, uyarıma cevap verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


intercourse : n. Münasebet, temas.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


pneumatometer : n. See: Spirometer.


postencephalitic : a. Encephalitis lethargica'yı takiben meydana gelen.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.