Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abience nedir?

abience : n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle hareket etme, uyarıma cevap verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


subthalamus : n. Talamus ile hipotalamus arasında kalan beyin bölümü.


surgical : a. Cerrahi.


tetania : n. See: Tetany


thymic, : a. Timusa ait, thymicus.