Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abience nedir?

abience : n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle hareket etme, uyarıma cevap verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.