Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abience nedir?

abience : n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle hareket etme, uyarıma cevap verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


drowning : n. Suda boğulma.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


iateria : n. See: Therapeutics.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


manus : n. El.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


morbific : a. Hastalık getiren.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


pleochromatism : n. See. pleochroism.