Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abience nedir?

abience : n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle hareket etme, uyarıma cevap verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


gustation : n. Tatma duyusu.


homoeroticism : n. See: homoerotism.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).