Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hyperorchidism : n. Testislerin aşırı sekresonu.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


lectual : a. yatağa ait.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


scarlatinal : a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kızıl'a bağlı, kızıl'ın sebep olduğu.


splenization : n. Bir organın (mesela akciğerin) bir kısmının dalak görünüşünü alması, splenizasyon.


tarsal : a. Ayak bileği (Tarsus) ne ait, tarsalis.