Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.