Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


olea : n. See: Olive.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.