Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


dermis : n. See: Derma.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


nas : pref. Burun anlamına önek.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


pin : n. Toplu iğne.