Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.


scotidinia : n. Baş ağrısı ve görme bozukluğu ile müterafık baş dönmesi.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.


spermatophobia : n. İrade dışı meni gelişinden aşırı korkma, spermatofobi.