Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abiatrophy nedir?

abiatrophy : n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


cost (o) : pref. Kaburga.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


malacosis : n. See: Malacia.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


reproductive : a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Çoğaltabilen.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.