Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abevacuation nedir?

abevacuation : n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


ecchymosis : n. Kan damarlarının yırtılmasından dolayı derialtına kan toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor bir hal alması, bere, kedme, çürük.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


mucopurulent : a. Cerahatli ve balgamlı, müko-prülan.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.