Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abevacuation nedir?

abevacuation : n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


dizziness : n. Baş d önmesi.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).


scorbutus : n. Skorbüt (iskorpit) hastalığı (C vitamini noksanlığından ileri gelir ve kuvvetsizilk, anemi, dişetlerinin şişmesi ve kanaması ve deride purpurik lekelerle belirlidir).


somethesia : n. Duyarlılık.