Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abevacuation nedir?

abevacuation : n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


neo : pref. Yeni.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


plasmodium : n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.