Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abevacuation nedir?

abevacuation : n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


chollateral : n. Arterlerin yandalları.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


gomphiasis : n. Azı dişlerin gevşekliği, diş gevşekliği.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


sensorimotor : a. Hem duygusal hem de hareki olan.


serophyte : n. Vücut sıvılarında büyüyen bir oranizma, serofit.


splint : n.&v. 1. Kırık kemik v.s. sarmağa mahsus ince tahta veya ona benzer sert veya elastik şey, süyek, atel; 2. Atın ayağında çıkan bir çeşit nasır (topallığa sebep olur); 3. İnce tahtalarla sarmak (kırık kemiği).


stenostenosis : n. Kulakaltı tükürük bezi (parotis) kanalının daralması.