Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abevacuation nedir?

abevacuation : n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


gilliams operation : n. Ligamentum rotundumların kısaltılması suretiyle ret roversio uteri vakalarının düzeltilmesini sağlayan bir ameliyat tekniği.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


phatne : n. Diş çukuru.


porrigo : n. Saçlı deri hastalıkları


pseudocyyesis : n. Yalancı gebelik.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


scarify : v. Deriyi kazıyıp kanatmak, hacamat etmek.