Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

aberroscope nedir?

aberroscope : n.Gözde "aberration"u incelemekte kullanılan alet, aberoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


normotension : n. Normal basınç.


obstipation : n. See: constipation.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


pyococcus : n. Cerahat yapan küresel bakteri, piyokok.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.