Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

aberroscope nedir?

aberroscope : n.Gözde "aberration"u incelemekte kullanılan alet, aberoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breck feeder : n. Prematüre ve zayıf bebeklerin beslenmesinde bir çeşit biberon.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


morgue : n. Morg.


mould : n. Çok hücreli mantar.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.