Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

aberrometer nedir?

aberrometer : n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


fraenum : n. Bir organın hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir zar parçası.


gerontal : a. See: geratic.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


itchy : a. Kaşıntılı.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


paravaginitis : n. Vagina çevresindeki dokuların iltihabı.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


salpingocatheterism : n. Eustachi borusunu sondalama.


self-preservative : a. Kendi kendini koruyucu.


spinobulbar : a. Omurilik ve soğaniliğe ait.