Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

aberrometer nedir?

aberrometer : n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


eserine : n. See: Physostigmine.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


rhodopsin : n. Retina çomaklarında meydana gelen kırmızı pigment.