Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

aberrometer nedir?

aberrometer : n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


chlorinate : n. Klorlamak.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.