Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

aberrometer nedir?

aberrometer : n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


end-body : n. See: Complement.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


grume : n. Pıhtı.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


intervertebral : a. Omurlararası.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.