Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aberrometer nedir?

aberrometer : n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


gargling : n. Cee: gargarism.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


rectalgia : n. See: Proctalgia.