Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aberration nedir?

aberration : n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı; 3. Yarı delilik, akli hastalık; 4. Anormal gelişme, anomali; 5. Optik sapınç, bir lensin eksik refraksiyonu veya fokalizasyonu, aberasyon.

Chromatic aberration : Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);


Dioptric aberration : Kürevi aberasyon, kürevi lensin ışık ışınını bir noktada (Foküste) toplayamaması;


Distantial aberration : Mesafeden doğan görmede (vizyonda) hasıl olan bulanıklık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


nasitis : n. Burun iltihabı.


oral : a. Ağza ait, oralis.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


reflux : n. Geriye akış.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.