Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

aberration nedir?

aberration : n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı; 3. Yarı delilik, akli hastalık; 4. Anormal gelişme, anomali; 5. Optik sapınç, bir lensin eksik refraksiyonu veya fokalizasyonu, aberasyon.

Chromatic aberration : Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);


Dioptric aberration : Kürevi aberasyon, kürevi lensin ışık ışınını bir noktada (Foküste) toplayamaması;


Distantial aberration : Mesafeden doğan görmede (vizyonda) hasıl olan bulanıklık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


embolic : a. Tıkaca ait.


endocranium : n. 1. Kafatasının iç yüzeyi; 2. Dura mater.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


lamp : n. Lamba.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phatne : n. Diş çukuru.


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


sarapus : n. Düztabanlık gösteren kimse, düztaban.


schizogenesis : n. Eşeysiz (asexual) üreme.


self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).


serological : a. Serolojiye ait.