Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aberration nedir?

aberration : n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı; 3. Yarı delilik, akli hastalık; 4. Anormal gelişme, anomali; 5. Optik sapınç, bir lensin eksik refraksiyonu veya fokalizasyonu, aberasyon.

Chromatic aberration : Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);


Dioptric aberration : Kürevi aberasyon, kürevi lensin ışık ışınını bir noktada (Foküste) toplayamaması;


Distantial aberration : Mesafeden doğan görmede (vizyonda) hasıl olan bulanıklık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.