Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aberration nedir?

aberration : n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı; 3. Yarı delilik, akli hastalık; 4. Anormal gelişme, anomali; 5. Optik sapınç, bir lensin eksik refraksiyonu veya fokalizasyonu, aberasyon.

Chromatic aberration : Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);


Dioptric aberration : Kürevi aberasyon, kürevi lensin ışık ışınını bir noktada (Foküste) toplayamaması;


Distantial aberration : Mesafeden doğan görmede (vizyonda) hasıl olan bulanıklık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


subgingival : a. Dişeti altında.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


moist : a. Nemli, ıslak.


myofibrosis : n. Adale dokusunda aşırı miktarda bağ dokusunun bulunması.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


stearate : n. Stearik asit tuzu.


strongyloides : n. Birçok memelilerin barsaklarında bulunan ve bazı türleri insana da geçerek hastalık yapan bir yuvarlak solucan cinsi.