Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

aberration nedir?

aberration : n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noksanlığı; 3. Yarı delilik, akli hastalık; 4. Anormal gelişme, anomali; 5. Optik sapınç, bir lensin eksik refraksiyonu veya fokalizasyonu, aberasyon.

Chromatic aberration : Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);


Dioptric aberration : Kürevi aberasyon, kürevi lensin ışık ışınını bir noktada (Foküste) toplayamaması;


Distantial aberration : Mesafeden doğan görmede (vizyonda) hasıl olan bulanıklık;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


lymph : n. Akkan, lenfa.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.