Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

aberratio nedir?

aberratio : n. 1. Yer değiştirme, tabii ve belirli yerinden kayma (organ); 2. Sapınç, metastaz.

aberratio lactis : Süt sapıncı (süt gelmesinde görülen metastaz hali).


aberratio mensium (menstruorum) : Aybaşı sapıklığı, menstruatio vicaria.


aberratio testis : Testislerin anormal bir tarzda inişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


inial : a. İnyona ait.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


jacket : n.Caket.


operable : a. Ameliyat edilebilir.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


postencephalitis : n. Ensefalti sonrası.