Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


dialytic : a. biochem. Diyalize ait.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hematocele : n. Kan çıbanı. Bir boşlukta kan toplanması (özellikle testis torbalarında).


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


myoglobulin : n. kas dokusunda bulnan bir cins protein, kas globulini, miyoglobulin.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.