Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


mia strain : Göz yorgunluğu


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


mentum : n. Çeneucu, çene.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


poldine methylsulphate : n. Gıda alıdığı zaman midede meydana gelen asit salgısını önleyen bir madde.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


scurfiness : n. 1.Başında kepek olma; 2. Kabukluluk.