Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


esthematology : n. See: Esthesiology.


facies : n. See: face.


infratemporal : a. Şakakaltı.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.


pyogenesis : n. 1. Cerahat meydana gelme ameliyesi, piyojenez; 2. See: pyosis.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


resorcin : n. biochem. Reçineden alınıp boya veya ilaç imalinde kullanılan billuri bir madde (C6H0O2).