Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


enamel : n. Diş minesi.


fetor : n. Fena koku.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.