Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


functio : n. See: function.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


K : Potasyum sembolü.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.


stapedius : n. Üzengi kası, musculus stapedius.