Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abepithymia nedir?

abepithymia : n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağı) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


lactocele : n. See: galactocele.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


inose : n. See: Inositol.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


mepyramine : n. Alerjik deri hastalıklarında yararlı olan etkili bir antistaminik.


monckeberg's sclerosis : n. Atardamarların, özellikle uzuvlardaki atardamarların orta tabakasında kireçlenmeye yol açansenil dejeneratif değişiklikler.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.