Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abepithymia nedir?

abepithymia : n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağı) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


Dfarf : n. Cüce.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


necrose : v. Gangrenleşmek.


odontic : a. See: Dental.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.