Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abepithymia nedir?

abepithymia : n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağı) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


neocinchophen : n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan billüri toz.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.