Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abepithymia nedir?

abepithymia : n. Pleksus solaris'in (güneş sinirağı) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


fragrance : n. Güzel koku, hoş koku.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


statuvolence : n. Kendi kendine telkinle oluşturulan hipnoz hali.