Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abenteric nedir?

abenteric : a. Barsak dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cytology : n. Hücrebilim, hücrelerin bilimsel tetkiki.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


drain : v.&n. 1. İltihaplı yaradan cerahati çekmek; 2. İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


homeo : pref. Benze.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


sexology : n. Biyolocik açıdan cinsiyet ve cinsel temasın bilimsel incelenmesi, cinslikbilim, cinsiyet ilmi, seksoloji.