Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abenteric nedir?

abenteric : a. Barsak dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


illinition : n. See: İnunction.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


macroglia : n. See: Astrocyte.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.