Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abenteric nedir?

abenteric : a. Barsak dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


glandilemma : n. Bez kapsülü, guddenin dış zarfı.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hapten : n. See: haptene.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


operate : v. Ameliyat etmek.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.