Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abenteric nedir?

abenteric : a. Barsak dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


larvicide : a. 1. Larvları yokeden; 2. Larvları yok edici faktör veya madde, larvisid.


lotio : n. See: Lotion.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


pliers : n. Pens.


scald : n. Nemli ısı etkisiyle meydana gelen yara.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.