Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abenteric nedir?

abenteric : a. Barsak dışında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


carotin : n. biochem. See: Carotene.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.