Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abelite nedir?

abelite : n. biochem. Amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit; Optical aberration, Bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


fur : n. Dil pası.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.