Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abelite nedir?

abelite : n. biochem. Amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit; Optical aberration, Bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


lobus : n. (pl. lobi). See: Lobe.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


microlith : n. Çok küçük taş.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.