Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abelite nedir?

abelite : n. biochem. Amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit; Optical aberration, Bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conceptive : a. Döllenmeye ait.


decollement : n. Dekolman: Bir organın normal olarak, üzerine tutunmuş olduğu dokudan ayrılması (mesela Retina Dekolmanı).


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


incisor : n. Öndiş.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


megacephalous : a. See: megacephalic


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


suxamethonium : n. Küçük cerrahi girişimlerde kullanılan bir adale gevşetici.


tarsotibial : a. Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili.


trichology : n. Kıl (saç) bilgisi, kılbilim, trikoloji.