Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abelite nedir?

abelite : n. biochem. Amonyum nitrat ve nitrobenzen taşıyan patlayıcı bir madde, abelit; Optical aberration, Bir mercek tarafından ışık ışınlarının kusurlu şekilde odaklanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


rectovaginal : a. Rektum ve vaginaya ait.