Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abegg's rule nedir?

abegg's rule : n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


sensual : a. 1. Duygusal, pissi; 2. Şehevi, şehvete ait.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.