Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abegg's rule nedir?

abegg's rule : n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


milk : n. Süt.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


periost. : n. See: periosteum.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.


sonorous : a. Sesli, sedalı, sesi aksettiren, tannan.


spirocheticide : n. Spiroketleri yok eden ilaç, spiroketisid.