Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abegg's rule nedir?

abegg's rule : n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


hard : a. Şiddetli, ağır.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


laboratorian : n. Labrant.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


oophorotomy : n. Yumurtalığı yarma ameliyatı.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


pleochromatism : n. See. pleochroism.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.