Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abegg's rule nedir?

abegg's rule : n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


dropsy : n. Sıskalık.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


malaxation : n.Masaj (yapma).


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.