Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abegg's rule nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abegg's rule : n. Abegg değerlikler kuralı: Her elementte, pozitif ve negatif değerlerin maksimal sayısı toplamı daima 8'e eşittir veya her elementin taşıyabileceği değerlerin sayısı (pozitif ve negatif) mutlak kıymetleri cinsinden 8'e eşittir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


coumarin : n. biochem. tat vermek için kullanılan renksiz, prizmatik billurlar (C9H6O2).


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


fomentation : n. Pansuman yapma.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hysteromyotomy : n. Sert bir tümörü çıkarmak için uterusu kesme ameliyesi.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.