Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


celio : pref. Karın anlamına önek.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


galenic : a. See: Galenic.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.


saturnine : a. Kurşuna ait, kurşuni.


seminiferous : a. Ersuyu (meni) taşıyan veya yapan, seminifer.


silicic : a. biochem. Silisyum oksidine ait veya bunu havi.


stibosan : n. biochem. Kala-azar tedavisinde kullanılan antimon bileşimi.


tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.