Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


cold : n. Nezle.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.