Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


mamillar : a. Memeciğe ait.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


procerus : a. İnce, uzun.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


reposition : n. Normal durumuna koyma, normal yerine yerleştirme.