Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


clubhand : n. Yumru el.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


mastoplasty : n. Meme plastik ameliyatı.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


metachromasia : n. Metokromazi.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic