Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


diclidotomy : n. (Kalb) kapağını kesme ameliyesi.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


gonococcic : a. See gonococcal


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


podalgia : n. ayak ağrısı.


predilection : n. Bir hastalığın tercihan oturduğu yer.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.


subtilin : n. Bacillus subtilis kültürlerinden elde edilen bir antibiyotik.