Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abductor nedir?

abductor : n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, abdüktör.

Musculus abductor pollicis longus : Önkol kemiği ile dirsek kemiğinin geri yüzeylerinden menşe alan başparmak kası, el başparmağı uzun uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor pollicis brevis : Avuç içinin yukarı kısmından gelen başparmak kası, el başparamğı kısa uzaklaştırıcısı;


Musculus abductor digiti quinti (manus) : Nohut kemikden başlangıç alan küçük parmak kası;


Musculus abductor digiti quinti (pedis) : Ökçe kemiğinin dış çıkıntısından ayrılarak ayak serçe parmağının ilk boğumuna giden kas;


Musculus abductor hallucis : Biri aşık kemiği ile kaval kemiğinin yan veteri kılıfından, ayak başparmağına ait "ossa sesamoidea pedis"lerden en dıştakine, diğeri ayaktarağını kuran kemiklerden beşincisinin başından, ayak başparmağının ilk boğumu kaidesine gelen iki ayrı kas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


epilatory : n. Kılların dökülmesine sebep olan madde.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


keto : pref. Keton, keton cisimcikleri, keton grubu anlamına önek.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.


sexivalent : a. Altı değeril (Element'in birleşme gücü hakkında).


spinobulbar : a. Omurilik ve soğaniliğe ait.


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.


telodendron : n. Bir aksonun ince nihai dalları.


temporozygomatic : a. Şakak kemiği ve zigomatik kemikle ilgili.


thesis : n. Herhangi bir konu üzearinde yapılan belli bir sonuca yönelik bilimsel çalışma, tez.


threadworm : n. Kıl kurdu, Oxyuris cinsi herhangi bir parazit.