Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abduction nedir?

abduction : n. Abductio: 1. Çekilme, uzaklaşma, açılma (kol ve bacak), abdüksiyon (tebit) hareketi, sagital planda uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket; 2. Kendi merkezinden ayrılma hareketi yapan vücudun bir kısmı; 3. Uzaklaştırma, kırılmış bir kemiğin parçalarını ayırma, temizleme, 4. Ayırma (yara).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


chorioangioma : n. Plasental kan damarlarından gelişen tümör, plasenta hemanjiyomu'u (Plasenta üzerinde tümör manzarası verir).


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.