Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abduction nedir?

abduction : n. Abductio: 1. Çekilme, uzaklaşma, açılma (kol ve bacak), abdüksiyon (tebit) hareketi, sagital planda uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket; 2. Kendi merkezinden ayrılma hareketi yapan vücudun bir kısmı; 3. Uzaklaştırma, kırılmış bir kemiğin parçalarını ayırma, temizleme, 4. Ayırma (yara).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


encephalolith : n. Beyin taşı.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


pyretogenous : a. 1. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan, ateş yükseltici.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


ratio : n. Oran, nisbet, derece.


snow : n. kar.