Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abduction nedir?

abduction : n. Abductio: 1. Çekilme, uzaklaşma, açılma (kol ve bacak), abdüksiyon (tebit) hareketi, sagital planda uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket; 2. Kendi merkezinden ayrılma hareketi yapan vücudun bir kısmı; 3. Uzaklaştırma, kırılmış bir kemiğin parçalarını ayırma, temizleme, 4. Ayırma (yara).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.


saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


santonin : n. Ak pelinden çıkarılan ve ilaçlarda kullanılan acı madde.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.


seismotherapy : n. Titreşim tedavisi.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.