Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abduction nedir?

abduction : n. Abductio: 1. Çekilme, uzaklaşma, açılma (kol ve bacak), abdüksiyon (tebit) hareketi, sagital planda uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket; 2. Kendi merkezinden ayrılma hareketi yapan vücudun bir kısmı; 3. Uzaklaştırma, kırılmış bir kemiğin parçalarını ayırma, temizleme, 4. Ayırma (yara).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


fragilitas : n. Se: fragility.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


rectostenosis : n. Rektum'un daralması, rektum stenozu, rektostenoz.