Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abduct nedir?

abduct : v. 1. Çekmek; 2. Uzaklaştırmak; 3. Ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


imitative : a. Taklit edici.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


isodiametric : a. Aynı çapta.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.