Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abduct nedir?

abduct : v. 1. Çekmek; 2. Uzaklaştırmak; 3. Ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


conductivity : n. İletkenlik


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


geophagism : n. See: geophagy.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.


tranquillizers : n. (pl. Bir hastalığın esasını düzeltmeyen, ancak semptomların şiddetini azaltarak hastanın kendisini daha rahat hissetmesini ve psikoterapiden daha çok yararlanmasını sağlayan ilaçlar, sakinleştirici ilaçlar.


urethrometry : n. Uretrometre kullanarak uretra açıklığının ölçülmesi.