Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

abducent nedir?

abducent : a. 1.Uzaklaştırıcı, 2. Çekici; 3. Ayıran; 4. Açan, abductor.

abducent nerve : Gözün dışa oynatıcı siniri, altıncı kafa çifti (siniri).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


esophageal : a. Özofagusa ait, oesophageus.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


lumbodynia : n. See: Lumbago.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.